miércoles, 12 de junio de 2013

Valoració del bloc

Al començament del curs, estava un poc nerviosa perquè no sabia com fer un bloc. Les tecnologies sempre se m’han donat bastant bé, però he de dir que el tema del bloc no era font de la meva inspiració, ja que no m’he motivava massa.
Però a mesura que anava fent les diferents activitats proposades i anava reflexionant sobre les meves pràctiques vaig començar a agafar-hi gust. A més, el poder veure i compartir amb les companyes els seus aprenentatges i els seus projectes de millora, també van provocar que m’entusiasmés pel meu bloc.
L’únic punt negatiu que puc trobar és que hi ha que dedicar-li temps i , a vegades, entre treballs i exàmens, pot ser és un poc complicat, però s’hi ens esforcem podem tenir una feina molt polida que anys després ens servirà per veure com ha estat el nostre procés d’ensenyament i aprenentatge.
Com a punt a favor, el que més m’ha agradat és el fet de poder intercanviar amb els altres les nostres opinions de manera constructiva, a identificar quina és la nostra tasca i poder contrastar altres visions o informacions rebudes. Penso que totes ens hem enriquit molt unes de les altres i que això ens ha ajudat a identificar bones pràctiques, a autovalorar-nos, a aprendre a observar i a avaluar la tasca docent o a comparar altres línies educatives. Però el més important, és que totes hem aprés a cercar un moment per reflexionar adonant-nos de coses que abans passàvem desapercebudes.
Moltes gràcies a tots per compartir el vostre aprenentatge amb mi!!

Autoavaluació de les competències assolides

Al arribar al final del curs, ara toca fer una passa enrere per analitzar les competències que he anant assolint al llarg de tot el trimestre. Per treballar aquestes competències, he hagut de reflexionar molt sobre les meves pràctiques, comparant-les amb les pràctiques dels meus companys, extraient unes conclusions finals.
Després d’haver realitzat aquestes reflexions, m’he adonat de totes les competències que he anat millorant. Al principi, em vaig adonar que em faltava molt camí per arribar a poder treballar cada punt i sentir-me competent en aquest camp, però ara que em trobo aquí, soc conscient que sense adonar-me’n he anat adquirint molta experiència i he anat millorant la meva tasca en l’escoleta. Penso que cada any que passi, aquesta experiència em farà veure les coses des de altres punts de vista, ja que aquest procés és molt llarg i només les vivències que vagi experimentant em faran modificar alguns comportaments i actituds que pugui trobar errònies. Així, és com començarà el meu aprenentatge dins aquesta professió meravellosa que he escollit.
Gràcies al bloc i a les activitats proposades del quadern, he anat agafant autonomia i m’he vist capaç de reflexionar sobre el meu propi procés d’ensenyament i avaluar la tasca de diferents mestres o centres educatius. Al començament de l’assignatura no em veia amb prou experiència per avaluar a una mestra, perquè cada un parteix com he dit abans de la seva pròpia motxilla, però ara que he pogut comparar diferents línies educatives, em veig capaç d’elegir les millors opcions pels infants realitzant una bona pràctica educativa.
A més, m’he adonat de la importància de l’innovació a la nostra tasca, ja que molts centres els hi costa canviar la mirada i obrir la ment a nous mètodes o a diferents formes de fer. Per aquest motiu, penso que el reciclatge pot ser un bon recurs per començar a veure amb uns altres ulls una forma diferent d’ensenyar i aprendre.
Amb aquesta autovaloració he treballat la competència  2.1, perquè he identificat les meves capacitats i competències.

Autovaloració del projecte de millora

Després de tant esforç i feina, per fi vam poder dur a terme el nostre projecte de millora. Van sortir molts contratemps, imprevistos i alguns problemes amb l’instal·lació, però la nostra motivació i entusiasme va fer possible que en pocs dies poguéssim construir-ho amb tot el material que ens feia falta.
Al no tenir molta idea sobre com subjectar els diferents materials i com clavar-ho a la paret, vam poder contar amb l’ajuda d’un familiar que ens va guiar un poc al veure que estàvem un poc perdudes.  Així, que ens vam posar mans a l’obra perquè els infants poguessin experimentar amb el nostre racó a una setmana d’acabar les nostres pràctiques.
Construir un racó d’aquest tipus sense tenir cap coneixement, ha estat un treball molt difícil. Sempre ens sorgien dubtes sobre com ho faríem, quin material empraríem, si aquest serviria pels objectius que ens havíem proposat, si els infants gaudirien dels nostre projecte, etc. Al començament de qualsevol feina sempre sorgeixen pors i inseguretats, per això, penso que és fonamental comptar amb l’ajuda d’una altra persona que et faci costat. Nosaltres, ens donàvem suport una a l’altra quan alguna no tenia les coses clares, ens anàvem contagiant l’entusiasme i la il·lusió amb cada pas donat i intentàvem no venir-nos avall, sent positives i pensant que tot s’aclariria.
Per aquest motiu, penso que és primordial davant aquests tipus de situacions realitzar un bon treball d’equip, sabent amb antelació que podem esperar de l’altra, que podem oferir, que se’ns adona bé o quines facilitats tenim. Treballar de forma coordinada i amb uns objectius clars, ha fet possible que aquesta feina hagi sortit endavant.
A més, tant el centre com les famílies ens anaven motivant i sempre comptàvem amb la seva opinió davant qualsevol dificultat. El factor temps, va ser un imprevist perquè les dues vam començar a fer feina i, a més, tot el mes de maig vam fer de tutores i havíem de preparar, per altra part, les activitats programades. Per això, el mes de maig va ser un mes d’angoixa i nirvis, però finalment, tot va sortir com esperàvem.
Amb la construcció d’aquest racó, m’he pogut adonar que és molt important no perdre l’esperança i la il·lusió. Ara em veig capaç de fer coses que abans no hagués pensat mai. L’experiència viscuda ha fet que em senti més segura de jo mateixa i que segueixi amb aquest positivisme que em caracteritza, perquè m’ha ajudat a no llançar la tovallola en moltes ocasions.
Només puc dir que ha estat un plaer contribuir en el projecte de millora del pati d’aquesta escoleta i esper que aquest sigui el primer pas perquè puguin aconseguir fer del pati un espai educatiu.Realitzant aquesta autoavaluació he treballat la competència 1.2 i 2.1, perquè he reflexionar sobre les pròpies capacitats i competències i sobre els elements que porten a una bona actuació professional.