jueves, 30 de mayo de 2013

Reflexions sobre els projectes de millora, documentals o bones practiques exposades

A continuació, exposo les meves reflexions després d’haver pogut gaudir de les bones pràctiques, projectes de millora o documentals de les meves companyes. Totes han fet una feina esplèndida i crec que amb aquests intercanvis que es van donant entre nosaltres, estem construint una multitud d’experiències noves i ens permet poder millorar la nostra tasca a l’escoleta o oferir noves idees al centre on duem a terme les nostres pràctiques.
Per aquest motiu, vull comentar la meva opinió després d’haver reflexionat sobre algunes d’aquestes feines exposades a classe: 

El racó del moc
Aquest racó m’ha agradat molt, crec que és una bona idea i un bon recurs per fer que els infants desenvolupin la seva pròpia autonomia. A més, és una manera de treballar la higiene i cura personal tant important en les rutines del dia a dia.
És un racó que hauria de tenir qualsevol escoleta, per l’espai que necessita no crec que pugui ser un problema a l’hora d’aplicar-ho dins qualsevol aula. L’únic problema que veig és que els infants en facin un bon ús dels mocadors quan la mestra no els observa, però encara així penso que amb el temps s’acabarien acostumant i serien responsables amb el material ofert.
Per altra banda, crec que és molt important oferir a les famílies la mateixa idea, d’aquesta manera és treballaria d’una forma contextualitzada i, poc a poc, els infants anirien guanyant autonomia. 
Hort ecològic

Aquest projecte el duen a terme dues companyes meves a Menorca, concretament a l’escola Verge de Gràcia. Penso que encara que no l’han pogut aplicar, han fet una bona feina, s’han implicat molt i han fet tot el que podien perquè és pogués dur a terme. Crec que és molt important contar amb el recolzament de tot el centre i de les famílies per realitzar un projecte d’aquests termes, ja que no tenien cap lloc on poder construir-lo. Només la feina de mà d’obra que necessitarien i el pressupost que es caldria per realitzar-ho,  ja fa difícil que es pugui dur a terme. Encara així, valoro molt la feina i l’entusiasme que han demostrat per intentar aconseguir-ho. Esper que en un futur es pugui aplicar sense cap problema!

Observació del rol del mestre per a millorar la qualitat educativa
L’escola encarregada de dur a terme aquest projecte és l’escola infantil Esporles. Penso que realitzar un projecte com aquest, ha hagut d’estar molt difícil per a elles, ja que la majoria de nosaltres no parteix de cap experiència prèvia i trobar-se amb haver d’avaluar a una mestra que porta molts anys dedicant-se a la seva tasca, ha hagut d’estar un poc incòmode.
Per altra banda, penso que és un bon recurs, ja que a vegades amb els anys les mestres es van acomodant i poden perdre l’entusiasme i no veure les coses des de un altre punt de vista. Contar amb l’ajuda d’una persona que t’ha estat observant i avaluant durant un temps, pot fer que t’adonis de possibles errors que has pogut cometre sense donar-te compte o que puguis veure quines coses podries millorar.
Canvi de bolquers segons E. Pickler
Aquest documental m’ha agradat molt perquè trobo que a vegades ens oblidem de la importància que té el contacte entre l’adult i l’infant. Moltes vegades, toquem a l’infant sense adonar-nos si es sent incòmode, insegur o desconfia de nosaltres. Penso que ell necessita el seu temps per habituar-se a unes mans desconegudes i és la nostra tasca anar afavorint aquest vincle que es va establint entre nosaltres i ell.  Per això, l’hem de tenir en compte, i no hem de perdre en aquests moments tots els aprenentatges que es poden donar.
En les rutines del dia a dia, hem d’aconseguir que els infants vagin agafant autonomia, però no hem d’oblidar, que en aquests moments els infants també necessiten que estiguem per ells, que els escoltem, que els mirem i els parlem. Cada un és mereix una atenció individualitzada per donar una qualitat educativa a aquests moments quotidians.
L’única pega que trobo és que per donar aquesta qualitat educativa al canvi de bolquers restin importància a un altre moment igual d’important per a ells com pot ser el pati. Crec que haurien d’intentar cercar temps d’una altre manera, però no privant als infants de passar més temps a l’exterior, ja que aquí també és donen multiplicitat d’aprenentatges.


Amb totes aquestes reflexions he treballat les competències 1.3 i 5.1 perquè he gaudit de les experiències dels meus companys i m’han ajudat a ampliar la meva formació, a més, he reflexionat sobre les seves bones pràctiques i projectes de millora.
Les bones practiques de les meves companyes


Crec que és molt important intercanviar opinions, mostrar als nostres companys les nostres experiències i vivències i compartir tots els aprenentatges que anem realitzant durant les nostres pràctiques a l’escoleta. Penso que de tots podem extreure molt bones idees o possibles propostes a millorar. És ben cert que més d’una mirada, ens pot fer entendre si ens podem equivocar en alguna cosa o saber en què podríem millorar.
Per això, poder intercanviar comentaris sobre les bones pràctiques triades per tots els companys, ens pot ajudar a obrir fronteres i a saber quins podrien ser els elements a considerar perquè fossin bones pràctiques, distingint quines coses les diferencia de les nostres pràctiques o dels nostres coneixements previs.

Amb un granet d’arena de cada un de nosaltres, podem construir multitud d’aprenentatges i podem oferir diferents visions que ens poden ajudar a millorar la nostra tasca en un futur pròxim.

Per aquest motiu, he comentat les següents bones pràctiques, ja que considero que d’aquests puc extreure moltes idees que podria aplicar a la meva escoleta o, perquè he pogut aprendre altres formes de realitzar les activitats, mirant sempre el millor pels infants.

Les direccions dels meus comentaris són les següents:


·  http://mifuturoproyectoreflexioinnovacio.blogspot.com.es/2013/04/exemple-de-bona-practica-material.html#comment-form


·  http://blocrebecanewman.blogspot.com.es/2013/04/descripcio-dna-bona-practica.html#comment-form


·  http://reflexioinnovaciouibmenorca.blogspot.com.es/2013/04/experiencies-0-3-que-mes-mhan-agradat.html#comment-form

Realitzant aquesta tasca he treballat la competència 1.2, perquè he accedit a la revisió dels blocs i experiències sobre les bones pràctiques que realitzen els meus companys a altres centres i la competència 1.3, perquè he reflexionat sobre els elements que m’han portat a identificar-les com a bones pràctiques.jueves, 16 de mayo de 2013

Recerca en xarxa de Plans de Millora de l’etapa 0-3


Projecte de millora: el traspàs de l’etapa 0-3 anys a 3-6 anys
He trobat aquest projecte de millora a les xarxes i m’ha semblat interessant perquè crec que encara no és dona la importància que s’hauria de donar respecte a la necessitat d’una continuïtat entre l’escoleta i l’escola infantil. Aquest projecte està realitzat per oferir-nos unes  pautes, idees o suggeriments facilitant així l’adaptació dels infants a la nova escola i evitant, en el possible, inseguretats per part d’ells i les famílies.
També, destaca la importància del període d’adaptació quan els infants arriben a l’escoleta, ja que si es treballa d’una forma adequada dins aquesta etapa, això pot facilitar en el futur que l’infant no hagi de tenir problemes d’adaptació al passar al següent cicle. A  més, també ens diu que hem de tenir present en tot moment les necessitats físiques, afectives, intel·lectuals i socials dels infants. És important oferir-los un ambient càlid i segur perquè puguin afrontar d’una manera gradual el coneixement de l’entorn que els envolta. També, s’ha d’afavorir el  desig de conèixer i descobrir d’una manera autònoma, ja que els infants tenen una gran curiositat innata per explorar. Per altra banda, en aquest moment de canvi, hem de tenir en compte l’acceptació i el respecte cap a cada infant al arribar a l’escoleta, perquè cada un d’ells porta a sobre la seva pròpia motxilla i, per tant, cada un d’ells arriben amb unes experiències, uns interessos i unes capacitats diferents a la dels altres infants.  
Els objectius que es plantegen amb aquesta proposta són els següents:
§  Desenvolupar capacitats afectives i seguretat emocional, adquirint progressivament iniciativa i confiança en ell mateix.
§  Establir vincles de relació amb els adults i entre iguals, adquirint elements de convivència, responent als sentiments d’afecte, desenvolupant actituds d’ajuda i de col·laboració.
§  Observar i explorar l’entorn immediat amb una actitud de curiositat i de cura.
Aquestes són algunes de les propostes que ens ofereixen i que penso que es podrien dur a terme en moltes escoletes, ja que les idees que proposen són molt adequades per no perdre aquesta continuïtat:
Proposta 1: “Coherència educativa entre el primer cicle i el segon cicle”
·       Organitzar trobada formal entre tota l’etapa d’Educació Infantil.
·       Organitzar una trobada de famílies de l’escoleta amb l’escola.
·       Reunió entre els educadors de l’escoleta i els Mestres d’Educació Infantil per concretar els criteris d’avaluació de finals del primer cicle i començament del  segon.
·       Organitzar una festa entre les famílies de l’escoleta i de l’escola.
Proposta 2: “Visita a una escola infantil”
·       Confeccionar un mural sobre l’estiu amb fotografies dels infants de l’escoleta mentre feien aquesta proposta a l’escola infantil.
·       Visita una escola infantil.
Proposta 3: “Facilitar el procés d’acomiadament de l’escoleta”
·       Visita d’una mestra de l’escola de segon cicle d’Educació Infantil a l’escoleta. 

Realitzant aquesta tasca he treballat les competències 5.1 i 2.5 perquè he reflexionat sobre els trets característics dels projectes de millora i he plantejat un recull de dubtes i dilemes sobre el pla de millora analizat.


jueves, 9 de mayo de 2013


El nostre projecte de millora: “Panell de canals”

La meva companya de pràctiques Silvia Ayala i jo, hem dissenyat el següent vídeo intentant mostrar tots els passos que hem realitzat al projecte de millora que durem a terme al pati de l’escoleta de Fort de L’Eau. Aquest projecte, encara està en marxa però podreu visualitzar tota la feina realitzada durant aquests mesos on expliquem quina és la nostra finalitat, els nostres objectius, els materials a utilitzar, tots els passos realitzats fins ara i ,per últim, podreu veure una imatge de la idea que tenim sobre aquest projecte. Esper que us agradi!!!Presentant el nostre projecte de millora, treballem la competència 5.2, perquè sorgeix de les necessitats manifestes al centre de pràctiques on treballem.